Telèfon de contacte: 93 742 89 02

Novetats de la versió 1.5.9

Afegit

 • Permetre fer múltiples sortides des de totes les taules: vinificació, doll, cava en procés, producte embotellat i producte etiquetat.
 • Cercador per cada taula del dashboard.
 • Camp CAE als formularis de crear i editar proveïdor.
 • Text addicional al formulari de registre.

Modificat

 • El PDF d’estoc ara s’obre en una nova finestra.
 • La tecla Intro en els formularis ja no envia el formulari, ara canvia al següent input.
 • Color de fons del body.
 • Unitats de les mermes al degollar ampolles (de litres a número d’ampolles).
 • Validar en el procés de degollat, que el nombre d’ampolles finals no sigui superior al nombre d’ampolles inicials.
 • Obviar quantitat d’additiu al calcular mermes durant el procés de degollat.

Corregit

 • Mostrar el caràcter de requerit * al camp mermes del formulari Entrada Embotellat.
 • Auto calcular el percentatge de varietats al fer pràctiques Cupatge.
 • Carregar varietats correctament al fer pràctiques Cupatge.
 • Optimització de la crida get de les llistes d’elements.
 • Assignació correcta del CAE i Workspace al fer sortides.
 • Bug que provocava inconsistència de les dades dels blocs al canviar de celler.
 • Bug carregar proveïdors correctament al formulari verema.
 • Guardar les opcions de visualització del Dashboard.
 • Mantenir estils de les files de les taules del dashboard quan s’ordenen.